Правила сайту
 

Правила сайту

Умови використання:

Зазначені нижче правила являють собою Угоду між ПП «Центр управління персоналом» (далі Компанія) і Користувачем послуг далі (Користувач), пов'язані з відвідуванням веб-сайту http://outsorcing.in.ua (далі Сайту), реєстрацією на Сайті, розміщенням на Сайті інформації та використанням інформації, розміщеної на ньому, на умовах якого здійснює використання Користувачем інформації та сервісів, що надаються Сайтом.
Угода вступає в силу з моменту вираження Вами згоди з його умовами шляхом використання служб Сайту незалежно від постійності відвідування або наявності реєстрації. У разі незгоди з положеннями цієї Угоди, Ви зобов'язуєтесь негайно покинути Сайт.
Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу після закінчення 2 (двох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди доступна на сторінці за адресою http://www.outsorcing.in.ua/rules.txt

1. Обов'язки користувача

1.1. Приймаючи цю Угоду, користувач зобов'язується в повній мірі слідувати цим правилам при роботі з сайтом.
1.2. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується їм на Сайті, в тому числі за відповідність її вимогам законодавства, дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням інформації на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщеною Користувачем інформації, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати вказані претензії.
1.3. Користувач зобов'язується використовувати Сайт відповідно до цього угодою, а також чинними і застосовними в даній області законами.

2. Користувачу забороняється використовувати Сайт для:
2.1. Вводження в оману інших користувачів або адміністрацію сайту.
2.2. Розміщення свідомо невірної або фальшивої інформацію.
2.3. Публікації образ, нецензурних висловів, та інших матеріалів, які завдають шкоди Компанії або третім особам.
2.4. Розміщувати на сайті інформацію, яка може використовуватись для збору і зберігання персональних даних про інших користувачів.
2.5 Завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій;
2.6 Порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
2.7 Розміщення порнографії, у тому числі дитячої;
2.8 Видавання себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик яких-небудь суб'єктів або об'єктів;
2.9 Завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який Ви не маєте права робити доступним згідно із законодавством або згідно якими-небудь договірними відносинами;
2.10 Завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який зачіпає будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
2.11 Завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму (у тому числі і пошукового), списків чужих адрес електронної пошти, схем "пірамід", багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), систем інтернет -заробітку і e-mail-бізнесів, "листів щастя", а також для участі в цих заходах;
2.12 Завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
2.13 Умисного порушення норм права;
2.14 Збирання та зберігання персональних даних інших осіб;
2.15 Порушення нормальної роботи Сайту;
2.16 Сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою;
2.17 Відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту, служби Сайту або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Вам Компанією.

3.Відповідальність компанії:
3.1. Компанія не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами.
3.2. Компанія не несе відповідальності за заподіяння шкоди, шкоди та будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту.
3.3 Ви використовуєте служби Сайту на Ваш власний ризик. Служби надаються "як є". Сайт не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність служби меті користувача;
3.4 Компанія не гарантує, що: служби будуть відповідати Вашим вимогам; служби будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням служб, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації і т.д., отриманого з використанням служб, відповідатиме Вашим очікуванням; всі помилки в програмах будуть виправлені;
3.5 Будь-які матеріали, отримані Вами з використанням служб Сайту, Ви можете використовувати на свій власний страх і ризик, на Сайт не покладається відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений Вашому комп'ютеру і Вашим даним в результаті завантаження цих матеріалів;
3.6 Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливості використання служби; несанкціонованого доступу до Ваших комунікацій; заяви або поведінка будь-якої третьої особи;
3.7 Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване копіювання третіми особами наданої користувачем персональної інформації на інші сайти і в ЗМІ;
3.8 При будь-яких обставинах відповідальність Сайту обмежена сумою в 500 UAH (п'ятсот) українських гривень і покладається на нього тільки при наявності в його діях доведеної провини.

4. Компанія залишає за собою право:
4.1. Модифікувати Сайт на свій розсуд.
4.2. Змінювати вартість і види послуг, терміни їх дії.
4.3. Редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам даної Угоди, завдають шкоди Компанії або третім особам, а також на свій особистий розсуд без зазначення причини.
4.4. Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, для розміщення матеріалів на сайтах партнерів.
4.5. Вносити зміни в дану Угоду в односторонньому порядку. Користувач вважається поінформованим про змінених умовах Угоди з моменту опублікування зміненого варіанту цієї Угоди на Сайті за адресою http://www.outsorcing.in.ua/rules.txt

5. Політика конфіденційності
Використання Сайту означає повне і безумовне згоду Користувача з цієї політикою конфіденційності та зазначеними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних.

5.1. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту .
5.2. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних (у тому числі в базу персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме і / або інших даних, зібраних та / або розміщених на Сайті та / або листах надісланих з його допомогою), яка стане відома ПП «Центр Управління Персоналом», а також будь-яким третім особам, що використовують Сайт.
5.3. Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від ПП «Центр Управління Персоналом» додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».
5.4. Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.
5.6. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування та налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Компанії повного видалення його аккаунта і всіх персональних даних з бази даних Сайту.
5.7. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання користувачу сервісів Сайту.