Консалтинговi послуги » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Консалтинговi послуги

Консалтинговi послуги

Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців-консультантів з управління господарством керівникам і управлінському персоналу різних підприємств та організацій (клієнтам) з питань аналізу і вирішення проблем їхнього функціонування і розвитку, здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень.

Замовити консалтинг

Консалтингова послуга – інтелектуальний продукт, що залишається у володінні клієнта після завершення консультування.

Кон'юнктура ринку консультаційних послуг визначається співвідношенням попиту і пропозиції, рівнем ціноутворення і стратегією поведінки продавців та покупців на цьому ринку.

Потреба у допомозі консультантів обумовлена не тільки їх новими знаннями, аналітичними уміннями, заходами та методологічними підходами, які може привнести консультант в клієнтську організацію, а й тим, що сторонні консультанти покликані допомагати менеджерам орієнтуватися в складних умовах прискорення технологічних змін, швидкого зростання ділової активності, що надзвичайно впливає на майбутнє організації.

Основними причинами залучення консультантів в організацію є наступні:

• поточна завантаженість менеджерів фірм, що перешкоджає їм самостійно вирішувати глобальні проблеми розвитку та оцінювати кризові проблеми компанії на сучасному рівні знань;

• прагнення одержати оцінку того, що робиться в організації, незалежними об'єктивними експертами;

• необхідність постійного підвищення ефективності виробництва та бізнесу в умовах жорсткої конкуренції та ускладнення управлінських проблем;

• відсутність чіткої та ефективної системи інформаційного забезпечення в галузі правового та економічного регулювання;

• інтеграція в світове економічне товариство, інтернаціоналізація вимог та стандартів;

• необхідність ініціювання змін в організації;

• подолання стереотипів у вирішенні існуючих проблем;

• навчання персоналу новим управлінським технологіям; подолання кризи, якщо вона настає в організації, ідентифікація проблем та надання виконавчої допомоги для їх вирішення.

Консалтингова фірма – підприємство, що займається професійним консалтингом, а саме надає консультаційні послуги клієнтам (виробникам, продавцям та споживачам) за допомогою спеціально навчених осіб відповідної кваліфікації, здатних визначити, проаналізувати та розробити модель вирішення будь-якої управлінської проблеми.

Продуктом виробничої діяльності консалтингової фірми (якщо до виробництва можна віднести процес створення будь-якого кінцевого продукту, навіть послуги) є консультаційна послуга, яка є товаром і має конкретне матеріальне втілення. Як правило, послуги крупної консультаційної фірми охоплюють досить широкий діапазон галузей та функцій підприємства: загальне керівництво, управління фінансами, управління виробництвом, маркетинг, управління працею та кадровим потенціалом, корпоративну стратегію та таке інше.

Для вияснення цієї природи, в першу чергу, необхідно розуміти принципову різницю між консультуванням і консалтингом. Необхідно бачити, що консультування як навчання і допомога порадами, а консалтинг виступає, як допомога у вирішені проблеми замовника. Тобто, консалтинг виступає як комплексна послуга по проведенню діагностики і лікуванню процесу.

На практиці це передбачає наступні етапи:

• збір загальної інформації про бізнес (інструментарій: опитування, аналіз звітів, планів та прогнозів; порівняння, бізнес-кейси, фокус-групи);

• виявлення симптомів ускладнень (інструментарій: експрес-діагностика, тестування, порівняння та аналіз поточних та базових даних);

• вияснення проблем, тобто основних слабкостей, які викликають симптоми і підривають ефективність бізнесу (інструментарій: узагальнення даних аналізу та синтезу, спостереження, моделювання);

• пошук альтернативних рішень, які ведуть до подолання проблем і супутніх до них симптомів (інструментарій: узагальнення, резулювання, моделювання проблематики);

• розробка і застосування рекомендацій для покращення ситуації.

Види консалтингу розрізняють відповідно до класифікації Європейського довідника-покажчика консультантів по менеджменту.

До зазначеного переліку ми пропонуємо:

Правове консультування

• консультування з приводу необхідності ліцензування окремих видів діяльності;

• консультування з приводу проходження інших дозвільних процедур;

• консультування з питань діяльності та впливу на бізнес контролюючих та правоохоронних органів;

• консультування з питань особливостей найму та вивільнення персоналу;

• консультування з питань захисту прав інтелектуальної власності та комерційної інформації;

• правові аспекти організаційної структури бізнесу.

Комплексні консалтингові послуги

По комплексному обслуговуванню для постійних клієнтів існує програма лояльності, яка передбачає індивідуальний підхід та найкращі умови обслуговування і оплати. Ми називаємо цей вид співпраці – абонобслуговування.

З чого він може складатися: з послуг із підбору персоналу, адаптації та введення в посаду; розробки заходів із оптимізації штату компанії, формування внутрішнього та/або зовнішнього резерву, розробки впровадження і проведення системи розвитку та навчання персоналу, розробки та впровадження системи оцінки та оцінювання персоналу; системи управлінського консалтингу (стосовно процесу прийняття рішень, дієвості та ефективності наявної організаційної структури); розробки медіапланування та розробки системи взаємопов’язаних промо-заходів тобто – всі перелічені та по-різному скомбіновані послуги, оформлені в календарно-тематичний перелік робіт згідно узгодженого із Замовником графіку роботи та термінів досягнення поставлених цілей.

Перевагами отримання послуг зовнішніх висококваліфікованих фахівців-консультантів у порівнянні із власними фахівцями фірми є:

• можливість неупередженої діагностики та отримання альтернативних шляхів вирішення проблем функціонування фірми;

• підвищення конкурентоспроможності фірми за рахунок використання ідей, таланту і досвіду консультантів;

• немає потреби тримати у штаті та оплачувати роботу великої „армії” фахівців з питань, які потребують одноразового або систематичного (один раз на рік, квартал, на період реалізації нового проекту) вирішення;

• впровадження інформаційних технологій з метою оптимізації витрат та підвищення продуктивності компанії;

• подолання стереотипів вирішення існуючих проблем за рахунок незалежної оцінку стану справ на підприємстві;

• отримання незалежних консультацій при ініціації змін (у тому числі реорганізація) на фірмі;

• навчання та систематичне підвищення кваліфікації персоналу фірми.

Замовити консалтинг