Консалтинг » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Консалтинг

1 / 4

У консалтингу кажуть, що якщо відомий механізм дії, то можна відлагодити любий процес!

Конса́лтинг (англ. consulting — консультування) — діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності. Мета консалтингу — допомогти системі управління (менеджменту) в досягненні заявлених цілей. Іншими словами: консалтинг — це управлінське консультування з широкого кола питань у сфері фінансової, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності, що надається зовнішніми консультантами, для рішень тієї чи іншої проблеми. Наша консалтингова компанія спеціалізується за наступними напрямами діяльності: кадровому, організаційному, стратегічному консалтингах.

Розрізняють експертне, процесне і навчальне консультування.

Процесне консультування (проектне) - полягає у спільній роботі консультанта з персоналом і керівництвом компанії-замовника. Данна взаємодія зводиться до розробки та впровадження рішень по оптимізації процесів в компанії, необхідних для досягнення конкретних цілей.

Експертне консультування - передбачає розробку рішень і рекомендацій з їх упровадження після проведення діагностики в компанії-замовника. При цьому роль клієнта зводиться тільки до забезпечення консультанта необхідною інформацією (доступі до неї) для оцінки ситуації.

Навчальне консультування - полягає в тому, що роль консультанта зводиться до надання клієнту необхідної теоретичної або (та) практичної інформації у формі семінарів, лекцій, тренінгів, методичних посібників.

Відповідно до класифікації Європейського довідника консультантів, існує 84 види консалтингових послуг, об'єднаних у 8 найголовніших груп, з яких наша компанія пропонує такі:

1. Загальне управління:

-- Визначення ефективності системи управління.

-- Управління нововведеннями.

-- Визначення конкурентоспроможності / вивчення кон'юнктури ринку.

-- Диверсифікація чи становлення нового бізнесу.

-- Міжнародне управління.

-- Оцінка управління.

-- Організаційна структура та розвиток.

-- Управління проектом.

-- Управління якістю.

-- Дослідження і розвиток.

-- Стратегічне планування.

 

2. Адміністрування:

-- Аналіз роботи канцелярії.

-- Розміщення і переміщення відділів.

-- Управління офісом.

-- Організація та методи управління.

-- Регулювання ризику.

-- Гарантії безпеки.

-- Планування робочих приміщень і їхнє оснащення.

 

3. Фінансове управління – ми не позиціонуємося в даній галузі.

 

4.Управління кадрами:

-- Професійний рух і скорочення штатів.

-- Культура корпорації.

-- Рівні можливості.

-- Пошук кадрів.

-- Відбір кадрів.

-- Здоров'я та безпека.

-- Програми заохочення.

-- Внутрішні зв'язки.

-- Оцінка робіт.

-- Трудові угоди і зайнятість.

-- Навчання менеджменту.

-- Планування робочої сили.

-- Мотивація.

-- Пенсії.

-- Аналіз функціонування.

-- Психологічна оцінка.

-- Винагорода.

-- Підвищення кваліфікації працівників.

 

5. Маркетинг:

-- Реклама і сприяння збуту.

-- Корпоративний образ і відносини з громадськістю.

-- Післяпродажне обслуговування замовників.

-- Дизайн.

-- Прямий маркетинг.

-- Міжнародний маркетинг.

-- Дослідження ринку.

-- Стратегія маркетингу.

-- Розробка нової продукції.

-- Ціноутворення.

-- Роздрібний продаж і дилерство.

-- Управління збутом.

-- Навчання збуту.

-- Соціально-економічні дослідження і прогнозування.

 

6. Виробництво – ми не позиціонуємося в даній сфері.

 

7. Інформаційна технологія – часткове позиціонування:

-- Адміністративні інформаційні системи.

-- Проектування і розробка систем.

-- Вибір і установка систем.

 

8. Спеціалізовані послуги – часткове позиціонування:

-- Навчальне консультування.

-- Інформаційний консалтинг.

-- Консалтинг з телекомунікацій.