Оцінка в системі роботи з персоналом » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Оцінка в системі роботи з персоналом

Оцінка в системі роботи з персоналом


«Оцінка в системі роботи з персоналом»

Форма проведення: відкритий практикум (у 2 частинах)

Тривалість: по 3 години кожна з частии

Вартість за одну особу: по 200,00 грн. за кожен модуль поокремо і 370,00 грн. - при одномоментній оплаті за повний курс заходів.
Вартість корпоративного замовдення: політика ціноутворення за ЦИМ посиланням
Кількість учасників в групі: від 8 до 15 осіб

Цільова аудиторія: керівники компанії /відділу/ підрозділу; спеціалісти у сфери роботи з персоналом. Рекомендовано спеціалістам сфер, насичених спілкуванням, продажами, презентаціями, переговорним процесом; представникам великих виробництв, заводів, торгівельних мереж тощо. Використання отриманих знань рекомендовано в малому та середньому бізнесі та перевірено у великому бізнесі.

Після проходження тренінгу учасники зможуть:

→ Сформувати та визначити критерії та види оцінок персоналу, впровадити ефективну систему оцінювання працівників
→ Розробити та систематизувати форми проведення різнопланових діагностик та сформувати подальші кроки у роботі персоналу через рекомендації, систему внутрішнього навчання, настанов, індивідуальних бесід
→ Протистояти та попереджувати конфліктні ситуації
→ Використати ефективно та доцільно той чи інший метод оцінки результатів праці, базуючись на отриманих знаннях та практичних навичках з методології оцінювання в системі по роботі з персоналом
→ Не допускати помилок під час проведення оцінювання, діагностування, атестацій
→ Проводити заключні строкові та інформативні співбесіди за результатами проведеної оцінки
→ Врахувати психологічні аспекти процесу оцінки персоналу
→ Мотивувати, інформувати та спонукати до щирої, спільної взаємодії із персоналом на етапі оцінки
→ Провести професійно-орієнтоване тестування свого персоналу самостійно

Чому вибирають даний тренінг роботодавці?

Тому, що для них важливі:

→ Професіонали в команді
→ Зміна звичок, стереотипів та установок персоналу на свою користь, на користь гостей закладу
→ Розвиток особистості та формування лояльності персоналу
→ Розвиток кар'єри «новачків» та адаптація їх до існуючого колективу
→ Сприяння оздоровлення мікроклімату в колективі
→ Упевненість у спеціалістах, у їх відповідності обійманим посадам, упевненість у їх намірах, потенціалі та патріотичності до компанії
→ Знання та управління кадровою та мотиваційною політикою у компанії

Чому вибирають даний тренінг HR-фахівці?

Тому, що для них важливі:

→ Оцінка та розвиток персоналу
→ Знання методів навчання та розвитку, оцінки та подальшого алгоритму роботи із персоналом
→ Психо-соціальна відповідальність за психологічне та професійне здоров’я персоналу та якість їхнього професійного життя.

В ході практикуму ми розглянемо докладно:

→ Формування недискримінаційної кадрової політики
→ Методи оцінки результатів праці
→ Частота та періодичність оцінювальних заходів
→ Правила та важливі передумови в організації та проведенні оцінювальних заходів
→ Шляхи та засоби оцінки результатів праці працівників різного професійного досвіду та різноманітних посад
→ Можливі помилки та джерела їх походження під час оцінювання
→ Варіанти уникнення помилок в оцінюванні та шляхи вдосконалення процесу оцінювання
→ Співбесіда за результатами оцінки як форма зворотного зв’язку та узгодження майбутніх дій

Завдання практикуму:

→ Побудувати закономірно та логічно систему в роботі з персоналом
→ Сформувати причинно-наслідковий алгоритм в роботі
→ Сформувати діагностично-оцінювальну систему із конкретним переліком критеріїв та параметрів оцінки.
→ Розвиток практичних знань, навичок та вмінь аналізувати отримані аналітичні дані у кількісно-якісному еквіваленті, приймати рішення, формувати зворотній зв’язок із персоналом.
→ Давати відповіді на поточні питання, своєчасно реагувати на робочі ситуації та планувати покращення якості професійного життя.
→ Протягом кожного дня роботи – засвоїти базові знання, відпрацювати практичні кроки впровадження та проведення оцінювальних робіт в колективі (новоствореному, сформованому, повністю укомплектованому, такому, що перебуває на стадії комплектування чи доукомплектування).
→ Розвинути та підвищити психологічну грамотність в процесі управління персоналом.

Структура практикуму

 

Модуль 1-й

Частина 1. Підбір персоналу

Доцільність, тривалість, варіанти, інтерпретація даних, прийняття рішень.

Частина 2. Адаптація та мотивація персоналу

Доцільність, тривалість, варіанти, інтерпретація даних.
Організація та побудова процесу введення в посаду, отримання зворотного зв’язку, прийняття проміжного рішення.
Організація та побудова роботи під час випробувального терміну, отримання зворотного зв’язку, прийняття остаточного та виваженого рішення про прийняття кандидата в штат.
Діагностика джерел професійної мотивації та можливостей впливу на них, розробка матеріальних / нематеріальних стимулів.

 

Модуль 2-й

Частина 3. Дисциплінарно-адміністративні заходи

Доцільність, тривалість, варіанти, інтерпретація даних.
Управління та контроль за плітками та суперечками в колективі.
Управління та контроль супротиву організаційним змінам та прихований бунт в колективі.
Оздоровлення та налагодження робочого процесу та соціально-морального клімату в колективі.

Частина 4. Розвиток лояльності та управління персоналом

Доцільність, тривалість, варіанти, інтерпретація даних, прийняття рішень.
Активізація діяльності персоналу.
Підтримка та розвиток лояльності штату працівників.
Мотиваційне оцінювання та оцінка результатів діяльності кожного працівника поокремно та командної роботи загалом.
Командна робота, група та індивідуальна відповідальність.

Під час занять учасники (відповідальні особи за роботу з персоналом) опрацюють кожну методику, знатимуть ситуації та доцільність їх використання, зможуть розширяти та доповнювати методичний перелік, навчаться «читати» отримані результати та формувати практичні висновки, поради, приймати рішення зокрема. Складуть алгоритм та графік планомірної та систематичної роботи із персоналом, спланують покрокові дії у оцінці та розвитку персоналу, а також – сформують діагностичну систему та розроблять критерії та параметри в оціночних заходах та поточній щоденній роботі персоналу. Вмітимуть самостійно, без залучення зовнішніх консультантів проводити оцінку та оцінювання результатів діяльності персоналу.

Кожен учасник обидвох частин практикуму отримає СD-диск із рекомендованими в системі оцінки персоналу методиками (опис, бланк, ключі).

Вам гарантовані висока якість навчання і тісно пов'язані теорія та ділова практика!

Тренер: Олена НагірнаПодати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)