Програма заходу » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Програма заходу«Тренінг для тренерів»

Форма проведення: відкритий тренінг

Тривалість: 16 годин (2 дні х 8 годин)

Вартість за одну особу: 2000,00 грн.

Вартість корпоративного навчання (група): 16000,00 грн.

Кількість учасників в групі: від 8 до 16

Цільова аудиторія: штат внутрішніх тренерів, викладачів, наставників, супервайзерів, керівників відділів

Невідоме про відоме, або майстер-клас для тих, хто знає, розуміє і практикує!

Фотозвіт про проведення
Відгуки учасників

Структура тренінгу

Модуль 1. «Особа тренера, викладача»

Зовнішність і стиль.
Характер і темперамент.
Саморозвиток і само натхнення тренера, викладача.
Системи профілактики професійного та емоційного вигорання тренера, викладача.
Внутрішня програма «Орієнтир на перемогу» – Ясність, Доступність, Засвоюваність, Методичність, Актуальність (Формула та інструменти «Отрута Розуму»).

Модуль 2. «Посада і професія тренера, викладача»

Вербальна та невербальна комунікація.
Ораторське мистецтво.
Методи подання інформації: візуалізація та наочність; формування та взаємне доповнення презентації і роздаткового матеріалу.
Психологія індивідуального та групового сприйняття матеріалу.
Робота з аудиторією та індивідуальні консультації.
Тренінгова аналітика: індукція та дедукція.
Конфліктологія ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ навчання.

Модуль 3. «Кодекс честі тренера, викладача»

Навчання та виховання персоналу компанії, як засіб утримання персоналу, його розвиток в рамках робочого місця та формування лояльного відношення.
Навчання та виховання персоналу компанії, як засіб запобігання опору організаційним змінам, впровадженням інновацій в робочому процесі.
Навчання та виховання персоналу компанії, як засіб підвищення самосвідомості і мотивації в процесі постійного танеобхідного навчання персоналу компанії.
Психологічні типи учасників групи та прогнозування методів роботи з ними.
Індивідуальний такт та коректність в роботі.
Гендерна (відмінності за статтю) та вікова психологія в процесі навчання.

Модуль 4. «Вчора», «сьогодні», а де «завтра» у тренера, викладача?»

Індивідуальний план професійного розвитку.
Кар'єра і шляхи її побудови, або формування лояльності вашої аудиторії.
Створення тренінгових програм і розробка методологічного супроводу.
Дозвілля та розваги в тренінгу; континуум «робота-навчання» та психологія залученості в процес.
Тренінг як візитна картка клієнта.
Від тренера до тренера.

Фотозвіт про проведення
Відгуки учасників

1-й день: «Просування, якість і віддача від процесу навчання в організації. Концепція і структура тренерської, викладацької діяльності та навчальної програми»

Робота в даній частині тренінгу розділена на дві паралельні підтеми:

1. Команда тренерів, викладачів та їх навички.

2. Команда-персонал-участники тренінгів та їх навички.

Здійснення необхідної критичної оцінки внутрішніх викладачів ними самими, їх колегами і керівництвом, їх «учнями» для досягнення максимальної ефективності практичної ролі викладача. Також тут ми аналізуємо ступінь самостійності відділу по навчанню і розвитку персоналу, його зв'язок з лінійним менеджментом, по-рівневий аналіз компетенцій тренерів, викладачів (компетенції в області знань, в області навиків, в області установок). Постаналіз раніше пройдених програм за компетенціями викладачів направлений на підготовку і роботу до важливого блоку: конфліктології в процесі навчання – структура процесу, діагностика і визначення предмету і об'єкту процесу, прогнозування динаміки і розвитку процесу, методи вирішення конфліктних ситуацій, виходячи з виду конфлікту, стадії, на якій він виявився та / або його проявили, виходячи з передумов конфлікту і його учасників. Також важливі знання для практичної роботи психології конфлікту: залежність динаміки конфлікту і способу його рішення залежно від віку, посади, соціального статусу, територіальній віддаленості конфлікту і т.п.

Робота з організаційними змінами, як засобом управління можливими конфліктами, в позиціях: зміна стереотипів, вплив чуток і пліток в колективі, мотивування учасників тренінгу, проведення періодичної роз'яснювальної роботи з персоналом про роль, значення і необхідність розвитку і навчання.

Визначення і побудова стилю викладання виходячи з груп слухачів (консультування, комунікування, інтерв'ювання, наставництво, партнерство), враховуючи особливості групи: вік, професійний і життєвий досвід, стать, сімейно-соціальне положення.

Підготовка і впровадження адміністративних питань в процесі навчання: підготовка загальних інструкцій (інформація про сам курс і темам навчання і про процедуру подальшої оцінки ефективної участі, залученість в безпосередній процес), організація перерв, підготовка наочної допомоги (брошюри, методичні матеріали, альбоми / блокноти для практичних занять і наочності для учнів).

Фасилітування, моделювання, модерування в тренінгу – форми і методи постановки питань, завдань і завдань, аналіз і зворотний зв'язок між лектором і слухачем; дебріфінг – сюжетність і ситуационность використання, доцільність, правила і помилки. Аналіз отриманої інформації.

Елементи необхідні в процесі навчання, сприяючі і такі, що підвищують засвоюваність матеріалу, що викладається, і їх комбінації:
• ділові і рольові ігри (види, мета використання, принципи побудови, правила адаптації);
• мозковий штурм і групова дискусія;
• метод кейсів;
• тестування в системі навчання;
• тематичні вправи;
• розминки, що розслабляють, методи і прийоми концентрації уваги, способи залучення до роботи;
• психодрама і соціодрама;
• формальна і неформальна оцінка і зв'язок процесу навчання з результатами реальної діяльності.

2-й день: «Програма навчання, як творчість, бізнес та кар'єра»

Запобігання «вигоранню» в робочому процесі тренера, викладача.
Способи розвитку творчого мислення тренера, викладача.
Джерела «натхнення» викладачів (мистецтво можливого, когнітивні карти, генерація ідей та інше).
Композиція процесу навчання і безпосередньо самої програми навчання: процентні співвідношення використовуваної викладачем техніки і технологій, враховуючи методологію процесу і необхідні методи досягнення мети і завдань від проведення тренінгів; поняття прихованого сценарію тренінгу, як діагностичного матеріалу.
Методи викладу матеріалу; ораторські прийоми.
Вибір техніки і методів: інформаційна і симуляції техніка, використовувана викладачем для сприяння засвоюваності різними віковими і професійними категоріями співробітників компанії.
Теорія і практика ролевих ігор: планування включення ролевої гри конкретного типу в план роботи, виходячи з практичного виду системного підходу; мотивація учасників гри, аналіз отриманої інформації і зворотний зв'язок гравцям – як метод і засіб підвищення засвоюваності матеріалу і закріплення лекційної частини на практиці.
11 спеціальних технік в проведенні рольової гри, і дві класичні – «Акваріум» та «Паралель».
Група, або аудиторія лектора: етапи розвитку групи в процесі навчання, критерії переходу групи з етапу на етап в процесі навчання; динаміка групових процесів, створення і розвиток групи в процесі навчання; психологічні типи учасників і їх зіставлення з командними ролями в процесі навчання. Психологія зовнішніх і внутрішніх групових процесів і маніпулятивна техніка впливу на них, з метою досягнення максимальної ефективності в процесі навчання.
Групова динаміка і робота з груповою агресією, пасивністю в процесі навчання.
Психологія процесу навчання діяльності, як фундаментальна частина роботи «людина-людина» (!)

У перебігу всього тренінгу будуть також надані необхідні тематичні та практичні знання та навички їх використання в галузях:

→ Гендерної психології (відмінності за статтю у процесі сприйнятті і подальшому використанні інформації)
→ Віковій психології (відмінності в сприйнятті і подальшому використанні інформації залежно від віку)
→ Психології мас, пліток і формування чуток (відмінності і особливості в сприйнятті і подальшому використанні інформації в групі, і залежність від розміру групи)
→ Психології конфлікту в процесі навчання
→ Інженерна психологія (у частинах – формування відношення до робочого місця, виконання необхідного об'єму роботи; управління робочим процесом на кожному робочому місці; відповідність стандартам в роботі); а також використані сучасні педагогічні рекомендації в профпідготовці, перепідготовці і розвитку кадрів компанії

Фотозвіт про проведення
Відгуки учасників

Учасники тренінгу проходять обов'язкове професійно-психологічне тестування в ході роботи, і в рамках тематики з метою: забезпечення оперативного зворотного зв'язку, апробації на особовому рівні декількох варіантів методик, пропонованих для використання в реальних умовах роботи фахівців-учасників тренінгу, отримання оперативного «зрізу знань» за знаннями-навичками-моделями поведінки для досягнення максимальної ефективності від участі в тренінгу, своєчасної корекції і повторення, закріплення і удосконалення раніше отриманих методів теоретично-практичної роботи кожного з тренерів, викладачів.

Учасники тренінгу забезпечуються методичним матеріалом згідно програми навчання.

У вартість тренінгу включені: адаптація програми (на додатковий запит), інформаційно-консультаційне обслуговування до, під час і після проведення тематичного тренінгу, альбом матеріалів з тематики тренінгу, обговорення доповідей і обмін думками з лектором.

Обов'язково рекомендовано користування пост-тренінговою безкоштовною послугою – посттренінговий супровід або адаптація отриманих знань і навиків в практичному робочому процесі протягом 1 календарного місяця з дня закінчення проведення тренінгу!

Тренінг проводиться з використанням проекційного матеріалу. Впродовж всього тренінгу йде пряме спілкування з лектором, який дає можливість отримати кваліфіковану і обґрунтовану відповідь на питання, яке цікавить саме вас.

Жодне ваше питання не залишиться без відповіді.

Тренер: Олена Нагірна
Подати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)