Програма заходу » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Програма заходу«Комплекс заходів по роботі в роздрібній мережі»

Форма проведення: комплексна програма

Тривалість: 6 місяців

Вартість корпоративного навчання (група): 4400,00 грн. / місяць

Кількість учасників в групі: від 8 до 16

Цільова аудиторія: персонал мережі магазинів роздрібу

Програма і комплекс заходів розраховані на роздрібну мережу магазинів або за наявності трьох магазинів, що складають роздрібну мережу, або при чисельності штатних співробітників від 10 до 30 людей.

До комплексу заходів входить:

1. 3 (три) тренінгові сесії, тривалість кожної 1 робочий день по 7,5 годин.
2. 4 (чотири) фокус-групи, тривалість кожної 2 години.
3. 2 (два) «зрізи практичних навиків» за допомогою методики «Таємничий покупець».
4. 2 (два) комплексних оцінювальних заходи: assessmant і атестація персоналу.
5. 1 (одна) промоакція, стимулюючу продажі.

Що забезпечує:

→ Систематичний і цілеспрямований зворотний зв'язок з учасниками процесу
→ Виявлення і запобігання виникненню нових помилок
→ Безпосередня робота над помилками
→ Узгодження необхідних змін в робочому процесі
→ Коректування і напрям з урахуванням запитів ринку, специфіки галузі бізнесу, потреб компанії і індивідуальних особливостей персоналу

Данна пропозиція включає 6-місячне абонентське обслуговування, що є найбільш вигідною формою співробітницта як для Замовника, так і для Виконавця.

Терміном «абонентське обслуговування» позначається надання Виконавцем (ПП «Центр Управління Персоналом») послуг з питань, які виникають у Замовника під час здійснення його комерційної діяльності, таких як: кадрова, мотиваційна, тренінгова політика компанії, виховання лояльності у співробітників і споживача, управління поведінкою в колективі, а також – корпоративній та організаційній культурі.

Комплекс робіт, про який ведеться мова, є багатокомпонентним і пролонгованим у часі. Результати повинні бути не просто прогнозованими, але і досягнутими.

Впроваджувані зміни повинні бути:

→ Продіагностованими на кожному етапі свого життєвого циклу
→ Оновлені на всіх складових процесу, рівнях
→ Закріплені в рядовому робочому процесі
→ Відкориговані

Саме такий алгоритм роботи:

→ Забезпечує цілісність інноваційного процесу, тобто системний і планомірний підхід
→ Сприяє оперативності виконанню комплексу робіт, не створює відчуття поспіху і паніки в робочому колективі і, як наслідок, у всьому робочому процесі
→ Перешкоджає розвитку чуток і пліток в команді, що є первинною формою демонстрації опору організаційним змінам
→ Сприяє підвищенню гнучкості в роботі
→ Передбачає можливості в наміченому плані робіт згідно аналізу ринку і його потреб, чого не можна забезпечити при разовому виконанні замовлення
→ З психологічної точки зору, враховуючи людський чинник: саме робота у форматі абонентського обслуговування забезпечує довіру в роботі з персоналом і природність поведінки і адекватність реакцій на всіх етапах роботи, а крім того – сприяння по впровадженню і використанню отриманих знань, навиків і моделей поведінки, відповіді на питання, постановку додаткових питань з їх боку, що підвищує ефективність і практичну віддачу від тренінгу, що проводиться
→ Системний і комплексний підхід до рішення поставленої задачі дозволяє акцентувати на тому, що такий процес сприяє оздоровленню морального мікроклімату в колективі, що позитивно відбивається на лояльності співробітників до працедавця, а це, у свою чергу, знаходить відгук у прямих споживачів, дилерів, дистриб'юторів, клієнтів
→ Комплексне замовлення оптимізує фінансову логістику і планування компанії: ніж один раз виплатити деяку суму, доцільніше протягом шести місяців планомірної роботи здійснювати фіксовану оплату до кожного 05 числа місяця у розмірі фіксованої суми, що оптимізує планування грошових потоків підприємства

Структура навчального процесу

Модуль 1. Досвід

Проблеми і переваги збуту в роздробі.
Грамотний і креативный мерчандайзинг: правила, закономірності, інновації.
Вплив і формування першого позитивного враження у покупця: перший погляд-вітрина-імпульс придбати.
Інструмент досвідченого фахівця роздрібу:
• побудова діалогу за допомогою запитань;
• навики активного слухання запитань;
• уточнення запиту покупця;
• використання техніки СВ (властивість-вигода) в демонстрації і описі продукції, товару.
Формування мислення постійними продажами, що повертаються.

Модуль 2. Системність

Усвідомлення суті маркетингового аудиту системи продажів рядовим фахівцем роздрібу.
Складові системи роботи роздрібу: аудиторія (покупець) – презентатор (продавець-консультант) і особливості їх взаємодії.
Аудиторія:
• психологічні типи;
• процес мислення і аналізатори сприйняття інформації;
• мотиваційні чинники в процесі формування загального враження і ухвалення первинного рішення;
• професійний портрет і особливості маніпулювання в ході презентації;
• завершення процесу впливу і зміцнення психоемоційного зв'язку з аудиторією (від однієї людини і більше).
Презентатор:
• психологічні типи;
• ефект призми в процесі презентації, процес мислення і аналізатори сприйняття інформації;
• особова установка і механізми впливу на аудиторію;
• експрес-діагностика і управління процесом: концентрація уваги, інтерес і профмоделювання і застосування в робочому процесі;
• професійна субординація, як бар'єр в сприйнятті і передачі інформації;
• презентація – основа переговорного процесу: структура, бар'єри, етапи і методи підготовки, імпровізація і професійна деградація.

Модуль 3. Професіоналізм

Сегментація ринку в роздробі.
База постійних клієнтів в роздробі.
Суть і першопричина:
• психологія процесу продажу, що повертається: мотивація і вигоди;
• створення і розвиток емоційної картинки для продажу, що повертається;
• професійна термінологічна підтримка для продажу, що повертається;
• психологічна рівновага між вмістом і візуалізацією; розповіддю і пропозицією;
• структура: жанр, зміст і наповнення;
• комунікаційний взаємозв'язок всіх учасників ринку, творців і учасників процесу.

Матеріал насичений: Бизнес-кейсами, рольовими іграми, професійними завданнями, моделюванням ситуацій.

Принципи взаємодії з учасниками в проекті: Опис, демонстрація, тренування, відображення (рефлексія), сенсибілізація, творчість / вираз, що максимально сприяє подальшому практичному використанню в безпосередній роботі отриманих знань, навиків і моделей поведінки.

«Фішки» в побудові робочого процесу: Фокус-групи – кожна з 4 (чотирьох) зустрічей є модераційною сесією між тренінговими сесіями, в сюжетній лінії якої лежить тематичне тестування отриманих знань, навиків у використанні на практиці, особистих і професійних особливостей, установок, ступеню лояльності, мотивації до професійної діяльності, оцінки професійної адаптації/дезадаптації.

Цілі і завдання тестування, атестації, «Таємничого покупця»: Один з важливих додаткових інструментів для кількісно-якісного контролю за процесом засвоюваності матеріалу, адаптації в процесі і забезпеченнях індивідуального підходу до кожного з учасників проекту з урахуванням особистих і професійних особливостей для досягнення максимальної ефективності і результативності в процесі.

Особиста оцінка, ступінь лояльності, рівень професійного потенціалу, якісні характеристики показників результатів роботи, рівень професійного і особистого вигорання, елементи мотивації до професійної діяльності, прогнозування позиціонування в колективі співробітників і сприйняття їх конкретною людиною, вираженість загрози і вірогідність порушення інформаційної, фінансової, конфіденційної, комерційної безпеки з боку співробітника для компанії.

Консультація-співбесіда, тестування – модельовані умови для поведінки і результатів поведінки в професійному середовищі. Атестація – аналіз результатів професійної діяльності, її рентабельність для компанії. «Таємничий покупець» – спостереження і провокації в природному процесі, безпосередньо в професійному середовищі.

Цілі і завдання промоакції: Стимулювання і підтримка впровадження отриманих знань і навиків в тренінгових сесіях, ативізація купівельної активності, цілеспрямоване спрямування уваги покупців під час передсвяткового і святкового періоду, підтримка бренду мережі магазинів на місцевому ринку.

Тренер: Олена Нагірна
Подати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)