Синдром емоційного вигорання у сучасному житті, методи попередження та подолання » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Синдром емоційного вигорання у сучасному житті, методи попередження та подолання

Синдром емоційного вигорання у сучасному житті, методи попередження та подолання«Синдром емоційного вигорання у сучасному житті, методи попередження та подолання»

Форма проведення: тренінг

 

Дати проведення: 14-15/09 (1-а ч. 14/09 з 17:00 до 20:00 і 2-а ч. 15/09 з 10:00 до 13:00)

                                12-13/10 (1-а ч. 12/10 з 17:00 до 20:00 і 2-а ч. 13/10 з 10:00 до 13:00)

 

Тривалість: 6 годин (2 дні х 3 годин)

Вартість за одну особу: 350,00 грн./ос.

Вартість корпоративногo навчання (група): 1900,00 грн./група

Кількість учасників в групі: від 8 до 12

Цільова аудиторія: чоловіки, жінки від 21 до 65 років. 


Опис тренінгу або тренінгової програми.

 

Синдром емоційного вигорання (СЕВ) - це реакція організму, що виникає внаслідок тривалого впливу професійних стресів середньої інтенсивності.

СЕВ - це процес поступової втрати емоційної, когнітивної та фізичної енергії, що виявляється в симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичного стомлення, особистої відстороненості та зниження задоволення виконанням роботи.

СЕВ - це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані психотравмуючі дії. Це набутий стереотип емоційної, частіше всього професійної поведінки. "Вигорання" - почасти функціональний стереотип, оскільки дозволяє дозувати і економно витрачати енергетичні ресурси. У той же час можуть виникати його дисфункціональні наслідки, коли "вигорання" негативно позначається на виконанні професійної діяльності та стосунках з партнерами. Іноді СЕВ (в іноземній літературі - "burnout") позначається поняттям "професійне вигорання", що дозволяє розглядати це явище в аспекті особистої деформації під впливом професійних стресів.

Серед професій, в яких СЕВ зустрічається найчастіше (від 30 до 90% працюючих), слід зазначити лікарів, вчителів, психологів, соціальних працівників, рятувальників, працівників правоохоронних органів. Тобто людей які працюють у системі: людина – людина і мають високий рівень стресових ситуацій у роботі.

 

Головною причиною СЕВ вважається психологічна, душевна перевтома. Коли вимоги (внутрішні та зовнішні) тривалий час переважають над ресурсами (внутрішніми і зовнішніми), у людини порушується стан рівноваги, який неминуче призводить до СЕВ.
Встановлено зв'язок виявлених змін з характером професійної діяльності  пов'язаної з відповідальністю за долю, здоров'я, життя людей. Ці зміни розцінені як результат впливу тривалого професійного стресу. Серед професійних стресорів, що сприяють розвитку СЕВ, відзначається обов'язковість роботи в строго встановленому режимі дня, велика емоційна насиченість актів взаємодії. У ряді фахівців стрессогенність взаємодії зумовлена  тим, що спілкування триває годинами, повторюється протягом багатьох років, а реципієнтами виступають хворі з важкою долею, неблагополучні діти і підлітки, злочинці і потерпілі у катастрофах, що розповідають про своє сокровенне, страждання, страхи, ненависть.

Стрес на робочому місці - невідповідність між особистістю і вимогами, що висуваються до неї - є ключовим компонентом СЕВ. До основних організаційних факторів, що сприяють вигорянню, відносяться: високе робоче навантаження; відсутність або брак соціальної підтримки з боку колег і керівництва; недостатня винагорода за роботу; високий ступінь невизначеності в оцінці виконуваної роботи; неможливість впливати на прийняття рішень; двозначні, неоднозначні вимоги до роботи ; постійний ризик штрафних санкцій; одноманітна, монотонна і безперспективна діяльність; необхідність зовні виявляти емоції, які не відповідають реаліям; відсутність вихідних, відпусток та інтересів поза роботою.

До професійних факторів ризику відносять "допомагаючі", тобто альтруїстичні професії (лікарі, медичні сестри, вчителі, соціальні працівники, психологи, священнослужителі). Вельми сприяє вигоранню робота з важкими хворими (геронтологічні, онкологічні пацієнти, агресивні і суїцидальні хворі, пацієнти з залежностями.). Останнім часом синдром вигоряння виявляється і у фахівців, для яких контакт з людьми взагалі не характерний (програмісти).
Розвитку СЕВ сприяють особистісні особливості: високий рівень емоційної лабільності; високий самоконтроль, особливо при вольовому придушенні негативних емоцій; раціоналізація мотивів своєї поведінки; схильність до підвищеної тривоги і депресивних реакцій, пов'язаних з недосяжністю «внутрішнього стандарту" і блокуванням в собі негативних переживань; ригідна особистісна структура.

Особистість людини - досить цілісна і стійка структура, і їй властиво шукати шляхи захисту від деформації. Одним із способів такої психологічного захисту і є синдром емоційного вигоряння. Основна причина розвитку СЕВ - невідповідність між особистістю і роботою, між підвищеними вимогами керівника до працівника і реальними можливостями останнього. Найчастіше СЕВ викликається невідповідністю між прагненням працівників мати велику ступінь самостійності в роботі, самим шукати способи і методи досягнення тих результатів, за які вони відповідають, і жорсткою, нераціональною політикою адміністрації в організації робочої активності та контролю за нею. Результат такого контролю - виникнення почуттів марності своєї діяльності і відсутність відповідальності.
Відсутність належної винагороди за роботу переживається працівником як невизнання його праці, що може також призвести до емоційної апатії, зниження емоційної залученості у справи колективу, виникненню почуття несправедливого до нього відношення і, відповідно, до вигоряння.

 

Задачі, цілі та методологія заходу:

 

Діагностика, аналіз та практичні індивідуальні поради

Діагностика емоційного стану.

Вироблення навичок емоційного розвантаження.

Формуваня і розвиток навиків емоційного і психологічного захисту.

Зміцнення і вдосконалення свого фізичного і психологічного здоровя завдяки методам тілесно – орієнтованої  та арт терапії.
Подати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)