Програма заходу » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Програма заходу«Базовий управлінський тренінг для працівників готельно-ресторанної сфери: адміністраторів, директорів (управлінців) закладів громадського харчування; працівників HR»

Форма проведення: закритий корпоративний тренінг

Тривалість: 14 годин (2 дні х 7 годин)

Вартість за одну особу: 800,00 грн.

Вартість корпоративногo навчання (група): 9000,00 грн.

Кількість учасників в групі: від 8 до 16

Цільова аудиторія: адміністратори, директори (управлінці) закладів громадського харчування; працівники HR.

Після проходження тренінгу учасники зможуть:

→ Підібрати персонал
→ Ввести в посаду та адаптувати до умов праці нового члена команди
→ Матимуть навички з формування єдності та команди у персоналу обидвох змін
→ Проводитимуть структуроване первинне внутрішнє навчання персоналу
→ Формуватимуть та створюватимуть теми міні-настанов у професійному розвитку для всього персоналу закладу та формуватимуть систему навчання та розвитку обслуговуючого персоналу
→ Моделювати горизонтально та вертикально кар’єрне просування обслуговуючого персоналу
→ Делегувати повноваження
→ Організовувати, впроваджувати та контролювати єдині дисциплінарні норми та правила поведінки в закладі
→ Активізувати роботу обслуговуючого персоналу
→ Організувати поточну оцінку знань, навичок та вмінь, результатів праці та ефективності праці на робочих місцях

Вам гарантовані висока якість навчання і тісно пов'язані теорія та ділова практика.

Структура тренінгу

Модуль 1. Управління та формування команди

Функції та роль командної роботи з точки зору бізнесу та конкурентної переваги.
Команді ролі: призначення, переваги, недоліки, форми співпраці та призначення.
Пропорції та рівновага між членами команди.
Командні ролі: в підборі, розстановці по місцях та робочому навантаженню персоналу.
Діагностика команди: єдність, потенціал, місця ризику та зривів у командній роботі.
Індивідуальна та командна (колективна) відповідальність.

Модуль 2. Підбір та оцінка персоналу

Визначення та завчасне прогнозування потреби у кадрах.
Організація та конкурсний відбір серед претендентів на робочі місця.
Методи аналізу проведених співбесід: вербальна, невербальна інформація.
Підбір члена команди в існуючий колектив: способи та методи первинного прогнозування сумісності з іншими співпрацівниками.

Модуль 3. Навчання та розвиток персоналу

Види та способи внутрішнього навчання.
Структурування та наповнення внутрішнього навчання.
Методи проведення внутрішнього навчання та способи розвитку персоналу власними силами.
Оцінка, діагностика та прогнозування результатів навчання.
Зріз знань та форми зворотного зв'язку, мотиваційне оцінювання та залучення у процесі навчання.

Модуль 4. Формування єдиних норм та правил поведінки, стандартів та принципів роботи, розвиток колективу

Види моделей та побудова кар'єрного розвитку працівників закладів.
Категорії працівників та методи взаємодії із ними.
Плітки в команді та супротив організаційним змінам: передумови виникнення та профілактика їх виникнення і поширення.
Управління – позиціонування керівника, авторитет та лояльність керівника.
Визначення стилю управління колективом і притаманного стилю управління власне керівником – гармонізація взаємин.

Тренер: Олена Нагірна
Подати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)