Програма заходу » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Програма заходу«Комплекс заходів з перевірки та розробки корпоративної презентації»

Форма проведення: комплексна програма

Тривалість: від 3 до 6 місяців

Вартість корпоративного навчання (група): уточнюється

Кількість учасників в групі: від 8 до 25

Цільова аудиторія:

Іa. Експертна оцінка презентації

По-перше, побудова роботи відбувається за методом «Таємничий покупець» з подальшою інтерпретацією отриманих даних.

По-друге, це ДО-тренінговий етап роботи:

1. Протягом 1 (одного) дня ми проводимо аналіз: аудиторної презентації і декількох презентацій на індивідуальних зустрічах – в полі з мед. представниками, з метою: аналіз існуючої презентації, спостереження за роботою з готовим матеріалом в безпосередній роботі мед. представника.

2. Протягом 1 (одного) дня – діагностична робота з продакт-менеджерами, бренд-менеджерами їхньої залученості в презентації (заготовки, спосіб мислення в процесі створення презентації).

3. Протягом 2 (двох) днів – формування зворотного зв'язку: індивідуальні і корпоративні висновки, аналіз і рекомендації.

Таким чином ми бачимо закономірність процесу на особистісному і корпоративному рівні; аналізуємо і зпівставляємо власне презентацію і презентатора, представника, і його симбіоз з допоміжними матеріалами (презентація, роздатковий матеріал, прайси та ін.). Ми отримуємо цілісне бачення і багатофакторність процесу як на індивідуальній зустрічі, так на аудиторній презентації. Всі результати спостереження і аналізу протоколюються і розробляються тренером практичні рекомендації для використання в подальшій роботі.

На цьому етапі Замовник ухвалює рішення, хто реалізує рекомендації і впроваджує їх в життя. І ухвалює рішення, за яким алгоритмом розвиваються всі подальші дії: ІІ, ІІІ або ІV.

Ib. Розробка покращеного варіанту презентації

Тренер на базі протоколів-спостережень і аналізу, запрошує вихідні матеріали і дані, необхідні для створення презентації; тренер розробляє і пропонує алгоритм і терміни співпраці з продакт-менеджером; контролює процес «питання-відповідь» в ході створення презентації. Це дистанційна частина роботи. Тренер спілкується з продакт-менеджерами і обмінюється необхідною інформацією за допомогою електронної пошти; і приїжджає для презентації готового продукту і з метою надання рекомендацій по його використанню мед. представниками.

По суті це «Таємничий покупець» в інтерпретації. Один візит і один представник – мало. Як правило, ми аналізуємо 10% від кількості представників в конкретному регіоні і середньостатистичної кількості планових візитів. Тоді ми бачимо закономірність процесу на особовому і корпоративному рівні; аналізуємо і зіставляємо власне презентацію і презентатора, представника, і його симбіоз з допоміжними матеріалами (презентація, раздатки, прайси та інше).

Цей діагностичний комплекс робіт коштовний: триває, як правило від 3 до 7 днів (залежить від кількості аналізованих візитів). Ми доповнюємо і розширюємо це поняття: в «обкатку» і шліфовку презентації в реальному середовищі, тобто це по формату Іa + тут же, в полі, працюється з тими ж, хто брав участь в діагностиці на етапі ДО-тренінгової роботи, також залучаються ті, хто вибраний тренером після проведення тренінгу. Критерії вибору та аргументація надаються Замовникові за додатковим Запитом під час розробки і адаптації розвиваючої програми навчання.

Терміни: 3 дні – аналіз поданої інформації від продакт-менеджерів, уточнення, додаткові запити; 5-7 днів – для створення кінцевого продукту (презентації).

ІІ. Експертна оцінка + розробка презентації + навчання (Іa + Іb + тренінг)

Після аналізу наявного продукту, презентації, розробки нового продукту тренером, рекомендуємо проведення тренінгу, під час якого, мед. представники, бренд-менеджери, грунтуючись на отримуваних знаннях, аналізуючи колишній досвід, вчаться під керівництвом тренера створювати грамотну презентацію як продукт і, продаючи її – продавати свій безпосередній продукт надалі, не просто аналогічно, а самостійно грамотно і усвідомлено!

Один розроблений продукт тренером служить відправною точкою в аналізі і подальшій роботі персоналу; все подальші презентації співробітники зможуть виконувати самостійно на більш високому рівні, що, таким чином, економить час і скорочує час очікування Замовника готового продукту (презентації); запобігає помилкам у використанні мед. представниками, регіональними менеджерами та іншіми в робочому процесі; виключає механічне клонування продукту в майбутньому – продакт-менеджери зможуть усвідомлено збирати зворотний зв'язок з поля і використовувати отриману інформацію грамотно в подальших створеннях.

Мета та аргументація побудови навчання: забезпечити усередині компанії посадову та функціональну єдність, використати сили командного синергізму за допомогою навичків роботи не в групах, відділах, а в проектних командах за потребою, подолати внутрішньо організаційний опір впроваджуваним інноваціям, забезпечити горизонтальне кар'єрне просування та аналіз наявних знань, навичків та моделей поведінки торгівельного фронт-офісу компанії.

Структура тренінгу

Модуль 1. Аудиторія

Психологічні типи.
Процес мислення і аналізатори сприйняття інформації.
Мотиваційні чинники в процесі формування загального враження і ухвалення первинного рішення.
Професійний портрет і особливості маніпулювання в ході презентації.
Завершення процесу впливу і зміцнення психоемоційного зв'язку з аудиторією (від однієї людини).

Модуль 2. Презентатор

Психологічні типи.
Ефект призми в процесі презентації, процес мислення і аналізатори сприйняття інформації.
Особова установка і механізми впливу на аудиторію.
Експрес-діагностика і управління процесом: концентрація уваги, інтерес і профмоделирование застосування в робочому процесі.
Професійна субординація, як бар'єр в сприйнятті інформації.
Презентація – основа переговорного процесу: структура, бар'єри, етапи і методи підготовки, імпровізація і професійна деградація.

Модуль 3. Суть і першопричина

Психологія процесу: мотивація вигоди.
Створення і розвиток емоційної картинки.
Професійна термінологічна підтримка.
Використання знань психолінгвістики; психології реклами, тексту і кольору.
Психологічна рівновага між вмістом і візуалізацією; розповіддю і пропозицією.
Структура: жанр, зміст і наповнення.
Комунікаційний взаємозв'язок всіх учасників ринку, творців і учасників процесу.

Терміни: 3 дні комплексного тренінгового практикуму. Навчання побудоване у дві зміни: «зміна» роботи з торговими (мед. представниками), «зміна» роботи з бренд-менеджерами, з продакт-менеджерами – 1,5 дня із загальної кількості днів тренінгу. А ще 1,5 дня – групи об'єднуються в одну.

Вартість корпоративного навчання (група): 5000 грн. / день.

Вартість включає до- та посттренінговий консультаційний супровід, власне навчання, індивідуальні висновки і рекомендації відносно контролю впровадження отриманих знань та навичків в подальшій роботі.

ІІІ. Експертна оцінка + розробка презентації + навчання (Іa + Іb + тренінг + пост-тренінгова пролонгована курація)

Данна пропозиція включає 3-місячне абонентське обслуговування, що є найбільш вигідною формою співробітницта як для Замовника, так і для Виконавця.

Терміном «абонентське обслуговування» позначається надання Виконавцем (ПП «Центр Управління Персоналом») послуг з питань, які виникають у Замовника під час здійснення його комерційної діяльності, таких як: кадрова, мотиваційна, тренінгова політика компанії, виховання лояльності у співробітників і споживача, управління поведінкою в колективі, а також – корпоративній та організаційній культурі.

Вартість абонентського обслуговування: 5333 грн. / місяць.

Тренер: Олена Нагірна
Подати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)