Маркетинговий аудит системи збуту » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Маркетинговий аудит системи збуту

Маркетинговий аудит системи збуту

«Маркетинговий аудит системи збуту»

Форма проведення: тренінг, системний тримісячний захід з трьох модулів раз на місяць

Періодичність проведення - а) згідно календаря заходів; б) позапланово - це або корпоративне замовлення і дати проведення узгоджуються індивідуально, або по факту запитів, що поступають в компанію.

Тривалість: 42 години

Вартість участі за одну людину: 7500,00 грн./курс. Важливо! Знижка у розмірі 7% за умови оплати цілого курсу. Вартість участі у окремо взятому модулі - 3000,00 грн./ос.

Вартість корпоративного навчання (група): політика ціноутворення за ЦИМ посиланням

Кількість учасників в групі: від 10 до 20

Цільова аудиторія: курс розраховано на аудиторію професіоналів, фахівців, що працюють у сфері продажів товарів і послуг не менш 2-х років в посадах: супервайзерів, територіальних і регіональних менеджерів, керівників відділів збуту/продажів/торгівлі; менеджерів по продажах; старших продавців і керівників торгових мереж; бренд-менеджерів і продакт-тренерів та/або продакт-менеджерів, маркетологів.

Завдання тренінгу:

→ Визначити проблеми управління збутовою діяльністю компанії в умовах маркетингової орієнтації
→ Сформувати уявлення про ієрархію збутових цілей
→ Розкрити умови, що забезпечують стратегічну спрямованість торгових підприємств
→ Розкрити суть, цілі і завдання маркетингового аудиту системи збуту
→ Сформувати уявлення про модель маркетингового аудиту системи збуту і продемонструвати напрями стратегічного, тактичного аудиту і аудиту прибутковості системи збуту
→ Сформувати етапи процесу вивчення споживачів
→ Розкрити стратегічні рішення відносно сегментації ринку
→ Розкрити концепцію життєвого циклу ринку, продукту/послуги
→ Ознайомити з методикою вибору цільового ринку підприємства
→ Охарактеризувати конкурентно здатність позиціонування компанії
→ Переконати в необхідності використання стратегічного підходу в управлінні взаєминами з покупцями
→ Розкрити алгоритм стратегічного управління збутовим потенціалом і ризиками підприємства
→ Ототожнити роботу торгового персоналу згідно етапів продажу з роботою відділу маркетингу через принципи в роботі маркетингового аудиту на всіх рівнях

Сучасні умови підвищеного динамізму середовища функціонування компаній, загострення боротьби за ринки збуту і лояльність до компанії в центр уваги практично кожного підприємства ставлять проблему посилення позицій посиленої орієнтації на споживача. Аналіз чинників середовища безпосереднього оточення повинно бути напрямлено на вивчення механізму взаємодії компанії із споживачем і іншими учасниками ринку.

Потрібно відмітити, що на сучасному етапі в системі маркетингової взаємодії компанії переслідують ряд проблем, що негативно впливають на його збутову діяльність. А саме – це два аспекти, відсутність розуміння людського ресурсу як персонал компанії як візитна картка, або майстер-клас по роботі компанії; і відсутність орієнтації на визначення і облік все зростаючого впливу збоку покупців на результати збутової діяльності і використання збутового потенціалу компанії.

Запропонована вашій увазі система навчання направлена на всебічний аналіз і використання потенціалу людського ресурсу: починаючи від кінцевого споживача і, закінчуючи, нашим персоналом.

У маркетингу виробництва існує маркетингова формула «4P», а в маркетингу сфери обслуговування – маркетингова формула «7P»:

1. Product (послуга як товар)
2. Place (місце)
3. Promotion (стимулювання збуту)
4. Price (ціна)
5. People (кадри)
6. Physical (матеріальне середовище)
7. Process (надання послуг)

Розглянемо детальніше п.5 (People):

Завдання відносно кадрового складу.
Кадрова політика.
Наймання співробітників.
Внутрішній маркетинг.
Стимулювання роботи.
Розширення персоналу повноважень і відповідальності.
Зменшення коефіцієнта ротації кадрів.
Розробка службових обов'язків персоналу і організація робочих місць.
Розвиток професійних навиків.
Розробка систем заохочень.
Сприяння виконання роботи.
Забезпечення робочим інструментарієм.
Розробка філософії і стилю управління.

Структура та наповнення системного заходу:

Модуль 1. Збут в системі маркетингу підприємства

Проблеми збуту.
Збут в широкому і вузькому значенні.
Етапи продажів.
Збутові діяльність, політика і потенціал.
Стратегія продажів і ризики під час продажу.
Маркетинг взаємодії.
Підходи до організації продажної діяльності.

Модуль 2. Маркетинговий аудит системи продажів

Суть маркетингового аудиту системи продажів.
Організаційні аспекти маркетингового аудиту системи продажів.
Модель маркетингового аудиту.
Методологія маркетингового аудиту системи продажів компанії: стратегія, тактика.
Алгоритм побудови індивідуальних та колективних планів зі збуту та принципи їх поточного аналізу.
Аудит прибутковості системи продажів.

Модуль 3. Розробка маркетингових стратегій продажів

Сегментація ринку.
Вибір цільового ринку.
Позиціонування: стратегії ринкового, зовнішнього та внутрішнього позиціонування компанії і її товарів / послуг.
Стратегія управління потенціалом продажів.
Стратегічні зміни.
Стратегічне управління ризиками компанії під час продажів.

Учбовий алгоритм: Pre-test score & Post-test score – всі учасники навчання тричі проходять тестування, а саме: первинне – перед початком навчання, друге – протягом навчання, і третє – за два тижні після повного закінчення учбового процесу. Форма до- і після тренинговой діагностики забезпечує зворотний зв'язок з учасниками учбового процесу і сприяє повній адаптації учбового матеріалу під потреби групи, а також є кількісно-якісним показником ефективності проведеного навчання.

Учасники тренінгу проходять обов'язкове професійно-психологічне тестування в ході роботи і в рамках тематики з метою: забезпечення оперативного зворотного зв'язку, апробації на особовому рівні декількох варіантів методик, пропонованих для використання в реальних умовах роботи фахівців-учасників тренінгу, отримання оперативного «зрізу знань» за наявними знаннями-навичками-моделями поведінки для досягнення максимальної ефективності від участі в тренінгу, своєчасної корекції і повторення, закріплення і удосконалення раніше отриманих методів теоретично-практичної роботи кожного з тренерів.

Основа навчання – теоретично-практична (виконання ролевих завдань після проходження теоретичного курсу для закріплення навичків).

Учасники тренінгу забезпечуються методичним матеріалом згідно програми.

В процесі навчання використовується проекційний матеріал.

Використання відео зйомки в роботі необхідне для забезпечення оперативному об'єктивному зв'язку учасникам тренінгу; створення відео-звіту, який частково є відео-посібником в повторенні пройденого матеріалу і може служити своєрідним адаптаційним матеріалом при адаптації до корпоративних стандартів роботи новоприбулих тренерів. Рекомендується використовувати у корпоративних заходах.

Вам гарантовані висока якість навчання і тісно пов'язані теорія та ділова практика!

Тренер: Олена НагірнаПодати заявку на участь
у тренінгу, тренінговій програмі
по обраній вами тематиці


Переглянути наші нові тренінги та тренінгові програми (регламент відкритих заходів)
Переглянути перелік всіх нашіх тренінгів та тренінгових програм
Переглянути наш райдер (умови проведення заходу у вашому місті)