Аутсорсинг продаж
 
 
 
1 / 6
 
 
 
 

21 років

офіційно на ринку


Дослідження

триває

середнє збільшення
прибутку клієнта


1423*

успішно виконаних
проектів
* аутсорсинговим відділом збуту


41%

звернень за рекомендаціями


27%*

повторні замовлення
* за період 2013-2023 роки 

* Термінологічна база, або ще раз про те, що ми робимо і за що нам платять:  
Лід (lead, цільовий лід) - потенційний клієнт, який тим чи іншим чином відреагував на маркетингову комунікацію (в нашому випадку – це телефонічний вихідний дзвінок, надсилання електронної пропозиції та надсилання смс-візитки від Вашого імені та як елементи візуалізації Вашої пропозиції).

Терміном "лід" загальноприйнято називати потенційного клієнта, зв'язок з ним, встановлений для подальшого опрацювання. У нашій мові лідом вважається "клієнт, який проявив інтерес", "зачіпка за покупця". Лід - термін, що вживається в сфері маркетингу для показу методології, яка застосовується для набуття нових потенційних клієнтів.

Лідогенерація - маркетингові технологічні процеси, що формують зацікавленість потенційних клієнтів в товарі чи послузі, бажання надавати свою контактну інформацію для подальшої співпраці. Методи генерації лідів отримали широку популярність, тому, що дають можливість кардинально:
- полегшити продажу;
- скоротити процес реалізації;
- зменшити ризики в галузі продаж, прогнозувати їх.

Мета отримання лідів - подальше відпрацювання взаємодії з можливим покупцем або продаж бази лідів покупцям інформації про потенційні інтереси / потреби цілеспрямованої групи в тій чи іншій пропозиції. Наступний етап опрацювання контакту - вирощування ліда (lead nurturing), який складається з підготовки можливого покупця (інформування, переконання) до придбання продукту або послуги безпосередньо. В результаті формується конвертація потенційних клієнтів в дійсні, потенційні продажі - на справжні. Така маркетингова технологія називається lead conversion.
 
Кваліфікація лідів (lead qualification) - термін з b2b-маркетингу, що означає розкриття перспективності потенційних контактів у відповідності загальновстановленим критеріям найбільш типових клієнтів фірми. Мета кваліфікації - уточняти підготовленість контактера, його готовність і можливість зробити покупку.

Лід-скоринг (lead scoring) - інструментарій b2b-маркетингу, який дає можливість сегментації потенційних покупців, які перебувають у воронці продаж, шляхом нарахування їм балів по попередньо встановленим критеріям, демонструє, якою мірою близький, наскільки готовий потенційний клієнт до покупки.