Експертне консультування » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Експертне консультування

Експертне консультування

3 / 4

Експертне консультування - передбачає розробку рішень і рекомендацій з їх упровадження після проведення діагностики в компанії-замовника. При цьому роль клієнта зводиться тільки до забезпечення консультанта необхідною інформацією (доступі до неї) для оцінки ситуації.

В експертному варіанті консультант виступає в ролі висококваліфікованого фахівця - експерта, думка якого часто не обговорюється. Він самостійно здійснює діагностику, розробку рішень і рекомендацій з їх впровадження. Обов'язок клієнта - забезпечити консультанту необхідні умови для роботи і необхідну інформацію, а також реалізацію порад і пропозицій консультанта.


Таке консультування здійснюється в наступних формах:

1. Порада, рекомендація консультанта.

2. Питання клієнта - відповідь консультанта в усній або письмовій формі.

3. Вислів консультанта - реакція клієнта і обговорення.

4. Письмовий звіт (огляд, проект, аналітична записка), підготовлений консультантом.

5. Експрес-аналіз ситуації з використанням спостереження, співбесіди, письмових опитувань та анкетування, вивчення документів та ін.

6. Поглиблений аналіз ситуації, виявлення справжніх, глибинних причин труднощів підприємства шляхом вибору критеріїв оцінки та розробки оціночних шкал і еталонів, спеціальних програм досліджень, формування респондентських та експертних груп, використання спеціального діагностичного інструментарію, модельного проектування.


Ефективність експертного консультування визначається факторами:

1. Професіоналізм консультанта.

2. Розуміння клієнтом запропонованих порад, рекомендацій.

3. Готовність і можливість клієнта виконати ці рекомендації.


Цю модель доцільно використовувати в тих випадках, коли поява проблеми не пов'язане з конкретними умовами клієнтської організації, немає необхідності в проведенні глибоких діагностичних досліджень, а від клієнта не потрібні нові, додаткові навички та уміння щодо вирішення проблем. Потреба у консультантах викликана в цьому випадку необхідністю отримання інформації і знань за якимось стандартним процедурам, нормам і нормативам. Практика показує, що ринок спеціалізованих послуг має досить чіткі межі. Як правило, це юридичні, бухгалтерські, фінансові, податкові, технічні питання. Тобто клієнт потребує допомоги експерта, який запропонує готове рішення.

Ефективним інструментом є використання організаційно-кадрового аудиту