Процесне консультування » Аутсорсинговий відділ збуту
 
» Процесне консультування

Процесне консультування

2 / 4

Процесне консультування (проектне) - полягає у спільній роботі консультанта з персоналом і керівництвом компанії-замовника. Данна взаємодія зводиться до розробки та впровадження рішень по оптимізації процесів в компанії, необхідних для досягнення конкретних цілей.

Сутність процесного консультування можна відобразити наступними положеннями:

1. Активну участь клієнта.

2. Консультування розглядається як процес, що виконується в певній послідовності дій, з використанням певних технологій, методів та інструментів.

3. Консультування спрямоване на проведення системних змін в організації, воно є комплексним і максимально враховує специфіку клієнта.

Консультування з процесу є методом зміни і розвитку організацій. Метою застосування даного методу є підвищення продуктивності і (або) поліпшення психологічного клімату в організації, що досягаються за участю незалежного зовнішнього консультанта. Відправною крапкою для роботи є припущення, що при аналізі у вирішенні проблем керівництво організації потребує підтримки. В якості центральної завдання ставиться не тільки вирішення актуальних проблем організації, але і придбання навичок аналізу, оцінки і вирішення проблем організації клієнта. Отже, консультант повинен виконати два завдання: з одного боку - допомагати у вирішенні існуючих проблем, з іншого - показати організації шляху самостійного рішення проблем у майбутньому.

Під час процесного консультування використовуються методи, спеціально розроблені для забезпечення взаємодії з клієнтом, які можна розбити на дві основні групи:

-- організаційна діагностика;

Організаційна діагностика - це сукупність методів, за допомогою яких консультант збирає інформацію про стан організації клієнта. Основними методами діагностики є індивідуальні та групові інтерв'ю, спостереження за діяльністю організації зсередини, знайомство з документами та історією організації. Результатом діагностики зазвичай служить короткий звіт, що містить структурований виклад отриманої інформації, можливо, з переліком виявлених проблем. Цей звіт служить як би "затравкою" для подальшої роботи клієнта і консультанта.

При процесному консультуванні консультанти на всіх етапах проекту активно взаємодіють із клієнтом, спонукаючи його висловлювати свої ідеї, розуміння, пропозиції, проводити за допомогою консультантів аналіз проблем і вироблення рішень, - це відбувається в рамках заходів і процедур, запропонованих консультантом. При цьому, роль консультантів полягає в організації та управлінні процесами збору інформації і її аналізу, а також розробки, обговорення, оцінки і прийняття рішень, отриманих у процесі спільної з клієнтом роботи і приведенні їх у систему рекомендацій.

Консультування з процесу є методом зміни і розвитку організацій. Метою застосування даного методу є підвищення продуктивності і (або) поліпшення психологічного клімату в організації, що досягаються за участю незалежного зовнішнього консультанта. Відправною крапкою для роботи є припущення, що при аналізі у вирішенні проблем керівництво організації потребує підтримки. В якості центральної завдання ставиться не тільки вирішення актуальних проблем організації, але і придбання навичок аналізу, оцінки і вирішення проблем організації клієнта. Отже, консультант повинен виконати два завдання: з одного боку - допомагати у вирішенні існуючих проблем, з іншого - показати організації шляху самостійного рішення проблем у майбутньому.

Ефективним інструментом в індивідуальному форматі є лайф-коучінг

Під час процесного консультування використовуються методи, спеціально розроблені для забезпечення взаємодії з клієнтом, які можна розбити на дві основні групи:

-- організаційна діагностика;
-- організаційні інтервенції.

Організаційна діагностика - це сукупність методів, за допомогою яких консультант збирає інформацію про стан організації клієнта. Основними методами діагностики є індивідуальні та групові інтерв'ю, спостереження за діяльністю організації зсередини, знайомство з документами та історією організації. Результатом діагностики зазвичай служить короткий звіт, що містить структурований виклад отриманої інформації, можливо, з переліком виявлених проблем. Цей звіт служить як би "затравкою" для подальшої роботи клієнта і консультанта.

Організаційні інтервенції - це заходи, пов'язані з впливом на організацію, які покликані внести в її діяльність позитивні зміни і закріпити їх. Особи, які за своїм становищем можуть і повинні брати участь у стратегічному плануванні діяльності та розвитку організації, знайомляться з результатами діагностики, а потім запрошуються на спеціальну зустріч - сесію стратегічного планування.

При процесному консультуванні консультанти на всіх етапах проекту активно взаємодіють із клієнтом, спонукаючи його висловлювати свої ідеї, розуміння, пропозиції, проводити за допомогою консультантів аналіз проблем і вироблення рішень, - це відбувається в рамках заходів і процедур, запропонованих консультантом. При цьому, роль консультантів полягає в організації та управлінні процесами збору інформації і її аналізу, а також розробки, обговорення, оцінки і прийняття рішень, отриманих у процесі спільної з клієнтом роботи і приведенні їх у систему рекомендацій.

Здійснювані в рамках програми розвитку організації заходу можуть бути самими різними. Зазвичай це дії, спрямовані на зміну діяльності, структури або культури організації. Важливо враховувати, що для здійснення змін потрібен час, а при будь-яких змінах в учасників може виникати відчуття психологічного дискомфорту. Після проведення заходів необхідно оцінити їх успішність, а потім визначити необхідність прийняття додаткових дій для вдосконалення досягнутих результатів.

Коротко описати риси процесного консультування можна наступним чином:

1. Організація процесу пошуку рішень і аналізу альтернатив фахівцями компанії без суджень, оцінок і коментарів консультанта по суті розглянутої проблеми.
2. Організація й проведення ділових і інноваційних ігор з проблематики, інших форм групової та індивідуальної роботи.
3. Участь у процесі прийняття рішень (участь у робочих нарадах, дискусіях з правом дорадчого голосу).
4. Нагляд за впровадженням рекомендацій (проведення контрольних вимірів, виявлення відхилень від нормативів, планів, графіків).
5. Участь у впровадженні (коригування і розробка нових рекомендацій з ініціативи консультантів).
6. Пряме втручання в управління (прийняття управлінських рішень, спрямованих на впровадження рекомендацій).

Процесне консультування - це не миттєве отримання результату, це кропіткий процес роботи консультанта і компанії клієнта крок за кроком.

Процес консалтингу та клієнт-консультантские відносини починаються з діагностики проблем і впливу на клієнта при купівлі консалтингової послуги Успіх залежить від здатності консультанта розробити взаємовигідні відносини і сформувати угода, яка базується на усвідомленні необхідності у вирішенні проблеми, а також розумінні й довірі. В процесі консалтингу ці угоди (домовленості) можуть уточнюватися.

Ефективним інструментом є використання організаційно-кадрового аудиту